Print logo

Upravljanje

Predsedateljica Prof. Ursula Männle, penzionisana državna ministarka

Predsedateljica Prof. Ursula Männle, penzionisana državna ministarka

HSS

Prof. Ursula Männle

Prof. Ursula Männle - rođena 1944. godine u Ludwigshafenu na Rajni, udata - je predsedateljica Fondacije Hanns-Seidel. Pre toga je 20 godina bila zamenica predsedatelja. Profesorica Männle je još od njenih studentskih dana bila usko povezana sa Fondacijom. Najpre je vodila seminare, potom su usledili angažmani u ulozi voditeljke seminara i izlaganja.

Nakon studija političkih nauka, sociologije i nove istorije na sveučilištu u Minhenu i Regensburgu prof. Männle je 1970. godine započela svoju profesionalnu karijeru kao naučna asistentica na Akademiji za političku edukaciju u Tutzingu. Od 1976. do 2009. godine bila je profesorica na Katoličkoj visokoj školi za socijalni rad Minhen, deset godina potpredsednica saveza sveučilišnih profesora i od 2009.do 2015. godine članica univerzitetskog veća Univerziteta u Minhenu.

Godine 1964. Ursula Männle je pristupila stranci CSU, uniji mladih i uniji žena i bila je 1966./67. regionalna predsedateljica Asocijacije kršćansko-demokratskih studenata RCDS. Vršila je različite vodeće dužnosti u brojnim poverenstvima i radnim grupama stranke. U vremenu od 1979./80.i 1983.do 1994. Prof. Männle je bila članica nemačkog parlamenta, između 2000.i 2013. godine bavarskog parlamenta. Od 1994.do 1998. obavljala je dužnost državne ministarke za savezna pitanja.

Prof. Männle je osim toga aktivno angažovana u brojnim katoličkim ženskim organizacijama, a od 2008. godine je počasna konzulica Kraljevine Maroko a od 2009.predsedateljica regionalne udruge prijatelja pokrajine Pfalz u Bavarskoj.

Glavni direktor

Glavni direktor

HSS

Dr. Peter Witterauf

Rođen u Bambergu, nakon studija i naučne delatnosti na Sveučilištu Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg stupio je 1982. godine u Bavarsko ministarstvo privrede i tamo više godina delovao u referadi „Gospodarsko-politička načelna pitanja“. Potom su usledila mesta na funkciji voditelj referade u regionalnom ogranku CSU-a kao i direktor radne skupine malih i srednjih poduzeća unutar CSU-a.

Kada je u Saveznom ministarstvu graditeljstva - tada je još bilo u Bonnu - tražen voditelj Odelenja za opšte poslove/referat za opšta pitanja, dr. Witterauf se odazvao tom pozivu i otišao u grad na Rajni. Zatim se vratio svojim profesionalnim korenima na reku Isar: novo mesto delovanja je bio Bavarski parlament i ovde regionalna frakcija stranke CSU s funkcijama voditelja referata, voditelja ureda predsedatelja frakcije i naposletku 1998. godine direktor frakcije. Dr. Peter Witterauf je izuzetni poznavaoc političkih kretanja te se 2004. godine vraća na funkciju glavnog direktora Fondacije Hanns-Seidel.

Svi članovi uprave spadaju u članstvo. Fondacija Hanns-Seidel registrovano društvo broji prema statutu maksimalno 40 članova.