Print logo

Pravna priroda odluka Ustavnog suda i njihovo dejstvo

Hanns Seidel Fondacija je u saradnji sa Ustavnim sudom Crne Gore organizovala Okrugli sto kao platformu za produbljivanje dijaloga eksperata zemalja suseda o postojećoj ustavnopravnoj praksi.

Ustavni sud Crne Gore

Saradnja sa Ustavnim sudom Crne Gore nastavljena je 2015. godine. Održani Okrugli sto se temeljio na rezultatima rada prve zajedničke konferencije iz 2013. godine, koji su objavljeni u Zborniku radova.

Sudije ustavnih sudova iz država suseda Crne Gore su tokom Okruglog stola sa domaćinima razmenjivali iskustva u pogledu primene ustava donešenih nakon raspada Savezne Republike Jugoslavije u uslovima tranzicije.

Izlaganja predsednice i sudija Ustavnog suda Crne Gore, Hrvatkse, Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine kao i direktora Instituta za ustavno pravo iz Ljubljane, zatim savetnika u Ministarstvu pravde Crne Gore i predsednika Sudskog saveta Crne Gore, kao i diskusije koje su potomusledile, bile su posvećene razmatranju ustavnopravne prakse ovih država kao i budućih izazova i mogućnosti za efikasniji rad ustavnih sudova.

Zaključak učesnika je da je održani Okrugli sto bio platforma za produbljivanje dijaloga eksperata iz susednih zemalja o postojećoj ustavnopravnoj praksi i time pružio doprinos efikasnoj zaštiti Ustava i osnovnih ljudskih prava kroz odluke sudija ustavnih sudova u državama jugoistične Evrope u procesu tranzicije.