Print logo

Regionalna konferencija graničnih policija o prekograničnom kriminalu

U saradnji sa Graničnom policijom Crne Gore Hanns Seidel Fondacija je organizovala regionalnu konferenciju o prekograničnom kriminalu u cilju unapređenja saradnje na granicama.

Sektor granične policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

Regionalna konferencija graničnih policija predstavlja nastavak do sada održanih bilateralnih i trilateralnih susreta graničnih policija u Crnoj Gori a ujedno i novo poglavlje u saradnji sa crnogorskom graničnom policijom.

Hanns Seidel Fondacija je ovog puta prvi put uspela da okupi sve države susede Crne Gore, neovisno od njihovog stava u pogledu prizavanja nezavisnosti Kosova, da zajedno razmene mišljenja u cilju unapređenja saradnje na granicama i suzbijanja prekograničnog kriminala.

Članovi delegacija učesnica ocenili su da ovaj susret predstavlja važan činilac u procesu koordinacije i poboljšanja saradnje na granicama.