Print logo

Seminar o izbornim sistemima i zakonodavstvu za mlade političare

Hanns Seidel Fondacija je u saradnji sa Centrom za demokratiju Fakulteta političkih nauka organizovala prvu u nizu obuka iz oblasti političkog obrazovanja namenjenih mladim političkim aktivistima.

Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Seminar je organizovan u saradnji sa Centrom za demokratiju Fakulteta političkih nauka iz Beograda i predstavlja prvu zajedničku manifestaciju i uvod u planiran niz obuka iz oblasti političkog obrazovanja namenjenih mladim i angažovanim aktivistima demokratski orijentisanih političkih stranaka u Srbiji.

Predavači su tokom seminara posvećeno i veoma konkretno predstavlili strukturu i način rada parlamenata u demokratskim pravnim državama.

Učesnici iz ukupno šest političkih struja su ocenili izlaganja predavača veoma korisnim za njihovo političko angažovanje.