Print logo

Izjava o zaštiti podataka

Svi sadržaji na ovim stranicama, ako nije drugačije navedeno, su intelektualno vlasništvo Fondacije Hanns-Seidel registrovano društvo. Fotografije, video i tonski zapisi na ovim stranicama podležu tamo navedenim autorskim pravima. Fotomehanička reprodukcija, pohranjivanje u elektroničkim medijima kao i objavljivanja ovih sadržaja u drugim internetskim publikacijama je izričito zabranjena.

Radujemo se da posećujete naše web stranice i zahvaljujemo se na Vašem interesu za naše preduzeće, naše proizvode i naše web stranice. Zaštita privatne sfere pri korišćenju naših web stranica nam je veliki prioritet. Stoga delujemo saglasno s pravnim propisima koji se primenjuju na zaštitu ličnih podataka i na zaštitu podataka. U nastavku ćete saznati za koje stranice važi ova izjava o zaštiti podataka, koje podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo, koja prava na pristup informacijama imate Vi i još puno toga.

Područje primene

Ova izjava o zaštiti podataka važi za korišćenje web stranica (u nastavku web stranice  „Fondacija Hanns-Seidel-Stiftung“) koje nudi Fondacija Hanns-Seidel registrovano društvo (u nastavku teksta „Fondacija Hanns-Seidel“) . Ova izjava o zaštiti podataka ne vredi za web stranice drugih pružalaca usluga, na koje se samo ukazuje putem linka sa stranica web stranica Fondacije Hanns-Seidel.

Lični podaci

Lični podaci su pojedinačni detalji o ličnim ili materijalnim odnosima nekog određenog fizičkog lica ili lica koja se može utvrditi. Tako su na primer Vaše ime, Vaša adresa, broj Vašeg računa, karte ili telefona, registracije Vašeg ličnog vozila, Vaša mail adresa ili IP broj, lični podaci. Međutim oni podaci putem kojih je nemoguće istražiti Vaš stvarni identitet nisu lični podaci. U to spadaju na primer informacije o tome, kojeg ste spola, koji Brauzer koristite ili koju marku automobila preferirate.

Prikupljanja ostalih ličnih podataka, obrada ili njihovo korišćenje

Vaše lične podatke prikupljamo, obrađujemo ili koristimo u ostalom samo onda kada nam Vi te podatke sami od sebe dobrovoljno stavite na raspolaganje i kada je to zakonski dozvoljeno ili ako ste Vi pristali na to.

Svrha prikupljanja, obrade ili korišćenja ličnih podataka

Lične podatke koje ste Vi stavili na raspolaganje koristimo isključivo za svrhe koje smo saopštili tj. dogovorili.

Korišćenje ličnih podataka u svrhu reklame ili istraživanja tržišta.

U cilju negovanja dobrih odnosa s Vama kao klijentima mi povremeno imamo interes da koristimo Vaše lične podatke u svrhu reklame, istraživanja tržišta ili u ostale svrhe. Ali to ćemo Vam naravno da saopštimo unapred pa Vas molimo za Vašu izričitu suglasnost.

Prenošenje, prodaja ili dostava ličnih podataka trećim licima

Prenošenje, prodaja ili neka druga dostava Vaših ličnih podataka trećim licima neće se dogoditi osim ako to nije neophodno za odvijanje saopštenih tj. dogovorenih ciljeva ako se Vi s time niste izričito saglasili.

Opoziv i saglasnost

Vi imate mogućnost da se u svako doba suprotstavite ugovorenoj nameni Vaših ličnih podataka u budućnosti. Molimo Vas da se za tu svrhu obratite dolje navedenom mestu.

Automatsko prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka

Kada pristupite na našu web stranicu automatski (dakle ne preko registracije) prikupljaju se opšte informacije, koje se ne koriste u svezi sa licem. Web server koji se koristi deponuje standardno

  • Web stranice, koje ste posetili u našoj ponudi

  • Imena posećenih datoteka

  • Web stranicu s koje ste putem linka došli na našu ponudu

  • Datum i vreme posete

  • Kao i eventualno operativni sustav i verziju brauzera Vašeg kompjutera.

Mi ćemo te informacije valorizovati anonimno i koristiti ih za poboljšanje sadržaja i funkcionalnosti web stranice. Mi ne izrađujemo nikakve lične profile za upotrebu. Neće doći do daljnjeg korišćenja ili prenošenja tih podataka.

Upotreba kolačića

Na web stranicama Fondacije Hanns-Seidel koristimo u pravilu tzv. kolačiće , koji ostavljaju podatke u svrhu upravljanja sesijom u spremniku Vašeg brauzera. Ti podaci nisu lični.

Sprečavanje ostavljanja kolačića

Premda su kolačići u pogledu zaštite podataka samo onda relevantni, kada se u njima pohranjuju lični podaci, mnogi korisnici Interneta su u principu skeptični prema ovim malim paketima podataka. Mi bismo Vas stoga hteli da upozoriti na to, da se i Vi sami zaštite od ostavljanja kolačića na Vašem kompjuteru tj. da pogledate sadržaje kolačića. Aktualni brauzeri Vam za tu svrhu stavljaju na raspolaganje različite funkcije, o kojima se možete bliže informisati u odeljenju pomoći Vašeg brauzera.  Jednostavno postavite na primer Vaš internet brauzer tako da automatski blokira sve kolačiće ili Vas upozorava , pre nego što se neki kolačić pohrani. Mi svakako upozoravamo na to da time u određenim okolnostima  može biti povezano funkcionalno ograničenje pri korišćenju web stranica Fondacije Hanns-Seidel i web stranica drugih davalaca usluga.

Korišćenje Google Analytics

Ova web stranica koristi Google Analytics, servis za web analizu kompanije Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi tzv. „kolačiće“, tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na Vašem računaru i putem njih omogućavaju analizu korišćenja web stranice (uključujući Vašu IP adresu). Informacije o Vašem korišćenju ove web stranice koje stvara kolačić (uključujući Vašu IP adresu) prenose se na server u SAD i tamo se pohranjuju.

Google će upotrebiti ove informacije kako bi analizirao Vaše korišćenje web stranice, kako bi sastavio izvješća o aktivnostima na web stranici za operatere web stranice i kako bi pružio druge usluge vezane uz korišćenje web stranice i korišćenje interneta. Google će te informacije eventualno preneti i trećim licima, ukoliko je to zakonski propisano ili ukoliko treća lica obrađuju te podatke po nalogu kompanije Google. Google neće ni u kojem slučaju dovoditi u vezu Vašu IP adresu s drugim podacima koje ima Google.

Vi možete sprečiti instaliranje kolačića putem odgovarajuće postavke softver Vašeg brauzera; međutim ukazujemo Vam na to da u tom slučaju nećete moći da koristiti kompletne funkcije ove web stranice u celom njihovom opsegu. Korišćenjem ove web stranice izjavljujete da ste saglasni sa obradom Vaših podataka koji je Google prikupio na taj način i na napred opisani način, a za gore navedenu svrhu.

Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics

Google Tag Manager

Ova web stranica koristi Google Tag Manager. Putem ove usluge može se upravljati tagovima na web stranici preko površine.  Google Tool Manager implementira samo Tagove. To znači: kolačići se ne koriste i lični podaci se ne registruju. Google Tool Manager aktivira druge Tagove, koji opet eventualno registruju podatke. Međutim Google Tool Manager ne pristupa ovim podacima. Ako je na nivou domene ili kolačića izvršeno deaktivisanje, onda ono ostaje i egzistira za sve Tracking Tagova, ukoliko su oni implementirani s Google Tag Managerom.

Google Maps

Ova web stranica koristi Google Maps za prikaz karti i za izradu uputa za putovanje. Google Mapsom upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korišćenjem ove web stranice izjavljujete da ste saglasni sa skupljanjem, obradom kao i korišćenjem automatski prikupljenih podataka kao i podataka koje ste Vi dali na Googlu, njegovim predstavnicima ili trećim davalacima usluga. Uslove korišćenja za Google Maps možete da nađete pod Uslovi korišćenja za Google Maps.

Imate mogućnost deaktiviranja servisa Google Maps na jednostavan način i time sprečiti  transfer podataka prema Googlu: deaktivirajte za tu potrebu JavaScript u Vašem brauzeru.

Opširne detalje ćete naći u Centru za zaštitu podataka na google.de: Transparentnost i mogućnost izbora kao i odredbe zaštite podataka.
Prikupljanju i pohranjivanju podataka se može u svako doba usprotiviti s dejstvom na budućnost.

S obzirom na diskusiju oko upotrebe Analysetools s celom IP adresom hteli bismo upozoriti na to, da ova web stranica koristi Google Analytics s produžetkom „_anonymizeIp()“ i da se IP adrese stoga dalje obrađuju samo skraćeno, kao bi se isključila mogućnost dobivanja podataka o licu.

Sigurnosne mere

Fondacija Hanns-Seidel preduzima tehničke i organizacijske mere sigurnosti, kako bi zaštitila Vaše lične podatke od gubitka ili zloupotrebe. Tako se Vaši podaci pohranjuju u sigurnom poslovnom okruženju, koje nije dostupno za javnost. U određenim slučajevima će se Vaši lični podaci pri prenošenju kodirati putem tzv. Secure Socket Layer-Technologie (SSL). To znači da se komunikacija između Vašeg računara i servera Fondacije Hanns-Seidel vrši uz korišćenje priznatog postupka za kodiranje, koji se smatra sigurnim u pojedinoj aktuelnoj verziji. Ako Vaš brauzer ne podržava SSL onda će prenos ličnih podataka biti zaštićen ovom funkcijom. U tom slučaju će Vam većina brauzera pokazivanjem jednog malog dijaloškog polja ili pojavljivanjem ikone prijaviti podržava li se  sigurnosni protokol. Dodatne informacije možete da nađete u pomoćnim funkcijama Vašeg brauzera. Ako trebate putem maila stupiti u kontakt s Fondacijom Hanns-Seidel, upozoravamo Vas na to da nije garantovana poverljivost prenesenih informacija. Sadržaj maila mogu - slično kao kod poštanskih dopisnica - videti treća lica. Stoga Vam preporučujemo, da nam poverljive informacije dostavljate isključivo poštanskim putem.

Pravo na pristup informacijama

Na upit ćemo Vas rado informisati, jesu li i koji Vaši lični podaci su pohranjeni kod nas. Molimo Vas da se obratite se u vezi s tim jednostavno na dole navedeno mesto.

Izmena i brisanje ličnih podataka

Ako hoćete da date nalog da se Vaši lični podaci izmene ili brišu, molimo Vas obratite se u vezi s tim jednostavno na dole navedeno mesto. U principu ćemo mi da brišemo Vaše lične podatke, čim je postignuta ona svrha, zbog koje smo prvobitno pohranili Vaše podatke. Međutim želeli bismo ukazati na to, da u određenim okolnostima na temelju zakonskih obveza o pohranjivanju i evidenciji računa još ne smemo brisati Vaše podatke. Ali u tom slučaju imate pravo na blokiranje podataka.

Izmena ove izjave o zaštiti podataka

Brzi tehnološki razvoj interneta i izmene prava i zakona u području zaštite podataka primoravaju nas da s vremena na vreme prilagodimo našu izjavu o zaštiti podataka novim zahtevima.

Ured za informacije Fondacije Hanns-Seidel

Ako se želite pozvati na Vaša prava na pristup, ako imate pitanja u vezi s ovom izjavom o zaštiti podataka ili našim ponašanjem oko zaštite podataka na webu, molimo Vas da se obratite se našim predstavnicima za zaštitu podataka.