Print logo

©Y. Arcurs/dreamstime; ©R. Berold, D. Cervo/adpic

Zadaci i misija

Pregled područja rada

Teorijski i operativni rad Hanns-Seidel fondacije uglavnom je grupisan u četiri odeljenja. Dok Akademija za politiku obrađuje aktuelne događaje i naučno ih istražuje, Institut za političku edukaciju nudi seminare iz različitih tematskih oblasti. Kao podršku mladim naučnicima Institut za podršku mladih talenata je osmislio programe od kojih mogu da profitiraju talentovani studenti koji su angažirani u društvu. Projektima za razvoj saradnje upravlja Institut za međunarodnu saradnju i ocenjuje ih. Fokus aktivnosti je usmeren na dobro upravljanje, borbu protiv siromaštva i održivi razvoj.

Za četiri specijalizovana odela na raspolaganju stoji Odel za centralne poslove kao pružalac usluga. Obrazovni centar Manastir Banz i konferencijski centar u sedištu Minhena su mesta susreta i dijaloga. Velike sadržajne smernice za rad u fondaciji su npr. odnos između države i građana ili područja sukoba koji sa sobom donose globalizacija i racionalizacija. Pri tome u fokusu stoji i nova uloga Nemačke i Evrope usled međunarodnih sukoba i migracija, delovanje povećane individualizacije na društvo i pitanja odgovornosti za buduće generacije.

Samorazumevanje

Demokratija živi od  demokrata. Ta pouka iz propadanja prve nemačke Republike iz Veimarskog vremena dovela je do osnivanja političkih fondacija u Saveznoj Republici Nemačkoj. One su se od tada trebale kao važni deo političke kulture pobrinuti za trajno i dalekosežno učvršćivanje demokratske svesti u našoj zemlji. Tako ih je i bivši savezni predsednik Roman Herzog tačno opisao

 

"Škole demokratskog mišljenja i delovanja, tereni na kojima se vežba građanska hrabrost i osećaj za zajednicu, koji trebaju postaviti temelje za razumevanje različitih etničkih grupa, bez kojih naš politički sistem ne može funkcionisati."

 

 

Danas u Nemačkoj postoji šest političkih fondacija, koje su izvan okvira stranačkog spektra uvek bliske jednoj stranci i koje dobijaju svoju legitimnost putem skoro kompletno državnog finansiranja od strane Parlamenta. Činjenica da one svesno i namerno postoje uporedo je način na koji se praktikuje pluralizam na osnovi temeljnog konsenzusa u pogledu na liberalna demokratska načela. "Demokratija", još jednom moramo da citiramo Romana Herzoga, "ne znači učiti, nego pokazivati."

U tu porodicu fondacija pripada još od 1967. godine i fondacija Hanns-Seidel. Imenovana je po bivšem bavarskom premijeru i predsedniku CSU. Ona je bliska Hrišćansko-demokratskoj uniji i obavlja svoj rad na političkom obrazovanju s ciljem podsticanja demokratske i civilne obuke nemačkog naroda na hrišćanskim temeljima. Pri tome je edukativna ponuda otvorena za sve zainteresovane građane i građanke i izvan stranačke granice. Takođe i posvećenost demokratiji, miru i razvoju u inostranstvu leži u srži ove fondacije. Osim toga Fondacija orijentiše svoje konkretno delovanje prema merilima ljudskog dostojanstva i tolerancije, slobode i odgovornosti, solidarnosti i održivosti, pravednosti pri pružanju šansi i generacijskoj pravednosti kao i supsidijarnosti kao principu odgovornosti i ustrojstva.

U proteklih pet decenija iz misije i postavljenih ciljeva je razvijen širok spektar zadataka. On obuhvata dijalog između politike, nauke, privrede isto kao i preuzimanje inicijative za propitkivanje svega onoga što je bitno za budućnost, izradu strategija za rešavanje problema za nacionalne i međunarodne izazove, posredovanje i uvežbavanje političkih kompetencija, znanja i veština, pružanje podrške u zemlji i u  inostranstvu nadarenim studentima kao i onima koji su društveno-politički angažovani kao i podsticanje međunarodnog razumevanja i razvojne saradnje širom sveta. Ova brošura je napravljena s namerom da prenese kompaktni pregled o opsežnim aktivnostima Fondacije Hanns-Seidel.