Print logo

©aruba2000/Fotolia

Internacionalna saradnja / aktivnosti širom sveta

Danas se svetski izazovi mogu da prevaziđu samo kroz globalnu saradnju. Učesnik u ovom procesu je Institut za međunarodnu saradnju sa projektima u više od 60 zemalja širom sveta.

Cilj međunarodne aktivnosti zasnovan na hrišćansko-društvenim idealima je podsticanje životne sredine dostojne čoveka i jačanja mira, demokratije i socijalne tržišne ekonomije kako bi doprineli održivom razvoju. Zajedno sa partnerima na licu mesta ostvaruju se projekti u čijem je središtu pažnje jačanje civilnog društva i njegovih organizacija, angažovanost građana i podsticanje pravne države, savetovanje donosioca odluka u politici, privredi i upravi, davanje podsticaja ženama, savladavanje socijalnih i etničkih razdora ili jačanje svesti o okolišu.

Kao dodatak ovim merama, Fondacija Hanns-Seidel neguje kontakte sa najvažnijim političkim centrima u svetu. Strane kancelarije u Vašingtonu (SAD i Kanada), Moskvi (Ruska Federacija), Briselu (Beneluks, EU i NATO) i Atini (Grčka) održavaju bliske veze sa politički uticajnim organizacijama i institucijama dotične zemlje. Organizovanje bilateralnih stručnih sesija na licu mesta, sastavljanje analiza i sprovođenje programa dijaloga. Fondacija Hanns-Seidel je istaknuti sagovornik širom sveta kada je reč o pitanjima demokratije i vladavine zakona ili o kontaktima sa Nemačkom.