Print logo

PIRO4D; CC0 Creative Commons; Pixabay

Komunalna i centralna uprava

Komunalna samouprava ima izuzetan značaj prilikom realizacije tranzicionog procesa. Formiranje decentralizovanih oblika prilikom implementacije lokalne samouprave povećava efikasnost i istovremeno gradi osnov za dugoročno obezbeđivanje demokratskih struktura. Ovoj proces može biti osiguran samo uz aktivno učešće građana u političkom životu i uz korišćenje resursa prisutnih na regionalnom nivou. Pored ovoga, interesovanje srpskih institucija u pogledu zakonodavstva i prakse Evropske unije u toj oblasti je značajno poraslo nakon odustajanja od politike blokade prema Evropskoj uniji. Sektor komunalna uprava igra značajnu ulogu kroz saradnju sa južnosrpskim opštinama Paraćin i Bujanovac kao i kroz kooperaciju sa Službom za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije. Predviđene mere odnose se na teme kao što su optimizacija uprave, usavršavanje državnih službenika i međuetnički dijalog.