Print logo
Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung

HSS

Mi o nama – Misija Fondacije Hanns-Seidel

"U službi demokratije, mira i razvoja" - u ovom motu opisana je fondacija Hanns-Seidel, njen rad i njena misija. Ova deviza važi kako za njen angažman u zemlji - pogotovo ovde u slobodnoj državi Bavarskoj - a tako i u inostranstvu.

Svaka nova generacija mora ispočetka da razvija razumevanje za demokratiju. Upravo se mladim ljudima treba da razjasni politički kontekst. Samo tada mogu da se potaknu na sopstveni angažman i preuzimanje odgovornosti. Ukratko: Demokratija zahteva političko obrazovanje.

©Y. Arcurs/dreamstime; ©R. Berold, D. Cervo/adpic

Zadaci i misija

Teorijski i operativni rad Hanns-Seidel fondacije uglavnom je grupisan u četiri odeljenja. Više...

HSS

Upravljanje

Prof. Ursula Männle - rođena 1944. godine u Ludwigshafenu na Rajni, udata - je predsedateljica Fondacije Hanns-Seidel. Dr. Peter Witterauf - Rođen u Bambergu, nakon studija i naučne delatnosti na Sveučilištu Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg stupio je 1982. Više...

aruba2000; Fotolia

Internacionalna saradnja / aktivnosti širom sveta

Danas se svetski izazovi mogu da prevaziđu samo kroz globalnu saradnju. Učesnik u ovom procesu je Institut za međunarodnu saradnju sa projektima u više od 60 zemalja širom sveta. Više...