Print logo
Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung

HSS

Mi o nama – Misija Fondacije Hanns-Seidel

"U službi demokratije, mira i razvoja" - u ovom motu opisana je fondacija Hanns-Seidel, njen rad i njena misija. Ova deviza važi kako za njen angažman u zemlji - pogotovo ovde u slobodnoj državi Bavarskoj - a tako i u inostranstvu.

Svaka nova generacija mora ispočetka da razvija razumevanje za demokratiju. Upravo se mladim ljudima treba da razjasni politički kontekst. Samo tada mogu da se potaknu na sopstveni angažman i preuzimanje odgovornosti. Ukratko: Demokratija zahteva političko obrazovanje.