Print logo

PIRO4D; CC0 Creative Commons; Pixabay

Privreda/Menadžment/Finansije

Ekonomska stabilnost i izgradnja demokratskih struktura čine preduslov za primenu reformi u tranzicionom procesu. Upravo iz tog razloga treba da se nastavi već uspostavljena saradnja u oblasti preduzentništva sa Privrednom komorom Crne Gore.

Potreba za obukama na polju strateškog menadžmenta takođe postaje sve izraženija. Kvalifikacija u ovoj oblasti je nedvosmisleno neophodna kako bi se srednja preduzeća u Crnoj Gori predstavila i dokazala kao pouzdani privredni subjekti u odnosu sa inostranim poslovnim partnerima i investitorima.

Pored toga je Uprava za kadrove Vlade Republike Crne Gore već uvršćena u program obuke.