Print logo

Položaj i uloga policije u demokratskom društvu

Tokom okruglog stola koji je organizovan u saradnji sa Kriminalističko-policijskom akademijom govorilo se o izazovima sa kojima se suočavaju policija i obuka policijskih službenika u demokratskoj pravnoj državi na pragu otvaranja prvih poglavlja u okviru pregovaračkog procesa Republike Srbije sa Evropskom unijom.

Kriminalističko-policijska akademija

Visoki predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, istaknuti profesori Kriminalističko-policijske akademije, eminentni predstavnici drugih državnih institucija i predstavnici civilnog društva su se okupili kako bi u okviru konstruktivnog i intenzivnog dijaloga diskutovali o izazovima sa kojima se suočavaju policija i obuka policijskih službenika u demokratskoj pravnoj državi na pragu otvaranja prvih poglavlja u okviru pregovaračkog procesa Republike Srbije sa Evropskom unijom.

Visoki predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Kriminalističko-policijske akademije su u uvodnim izlaganjima podvukli cilj Republiike Srbije o izgradnji savremene, efikasne, kompetentne policije bliske građanima i ujedno se zahvalili Hanns Seidel Fondaciji na održivoj i ciljanoj podršci koju im pruža na putu ka ostvarenju zacrtanih ciljeva.

U fokusu rada okruglog stola, koji je bio podeljen u četiri tematska bloka, bio je dijalog o odgovornosti policije da izvršava svoje poslove uz poštovanje osnovnih prava i sloboda građana kao i diskusija o predstojećoj izmeni Zakona o policiji i modela karijernog napredovanja. Pored toga, istaknuta je neophodnost pojačanog i konsekventnog suzbijanja korupcije kao preduslova za održavanje transparentnih struktura i očuvanje poverenja građana u policiju.