Print logo

Spoljnopolitički dijalozi

Hanns Seidel Fondacija je sa Institutom za međunarodnu politiku i privredu organizovala konferenciju posvećenu razmatranju zajedničkih problema i iskustava država regiona na njihovom putu ka integraciji u Evropsku uniju.

Institut za međunarodnu politiku i privredu

Manifestacija je bila koncipirana kao niz panel diskusija posvećenih zajedničkim problemima i iskustvima država regiona na njihovom putu ka integraciji u Evropsku uniju.

U okviru prve panel diskusije govorilo se o uzajamnim očekivanjima u odnosima država Zapadnog Balkana i Evropske unije i ona je predstavljala uravnotežen uvod u drugu panel diskusiju, koja je za centralnu temu imala zajedničke poteškoće sa kojima se susreću Republika Srbija i njini susedi u okviru procesa evropskih integracija, pri čemu se u prvom redu govorilo o pitanjima manjina, granica, sukcesije i utvrđivanja krivične odgovornosti za zločine počinjene tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Panelisti su se složili da rešenja navedenih problema ne moraju da leže samo u procesu evropske integracije, već i u dobrim bilateralnim odnosima i saradnji između država regiona.

Treći i četvrti panel su se bavili mogućim budućim preprekama za Republiku Srbiju i njene susede na putu evropskih integracija u kontekstu sve prisutnijih nacionalističkih tendencija u mnogim državama regiona kao i ekonomske krize i demografskih problema.

Tokom završnog panela razmatrano je pitanje održivosti dosadašnjih politika država Zapadnog Balkana u pogledu stavljanja prioriteta na evropske integracije. Na primeru Srbije je istaknuto da uprkos predstojećim bolnim političkim i ekonomskim reformama i složenom procesu normalizacije odnosa sa Prištinom kao i sve restriktivnijom politikom prošrenja Evropske unije,ipak nije ponuđena neka druga alternativna integracija koja bi trenutno bila politički izvodljiva.